Kwaliteit en Patientveiligheid – Tandartsenpraktijk Lamée bv – Nijmegen

Kwaliteit en Patientveiligheid

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staan kwaliteit en uw eigen veiligheid voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Onze behandelingen zijn allemaal geprotocolleerd en vastgelegd. Tevens werken wij volgens de wettelijke richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in de Wet Infectie Preventie. Daartoe is de praktijk volledig ingericht. Deze zomer is de tweede behandelkamer vervangen en is de nieuwe sterilisatieruimte in gebruik genomen met de meest moderne appartuur om uw veiligheid te waarborgen. Een praktijk waar wij met zijn allen trots op zijn!

Alle handelingen en kwaliteitseisen betreffende röntgenfoto’s zijn vastgelegd in ons KEW-dossier.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  • Lidmaatschap wetenschappelijke verenigingen
  • Lezen vakliteratuur
  • Volgen van bij- en nascholing met certificaten
  • Bijwonen intercollegiaal overleg
  • Etienne is lid van de studiegroep I-Qual Nijmegen e.o. van de beroepsgroep
  • Kennistoetsen maken
  • Het toepassen van nieuwe wettelijke richtlijnen op het gebied van regelgeving en veiligheid
  • Bijwonen Themaprojecten
  • Bezoeken klinische avonden