Behandeling – Tandartsenpraktijk Lamée bv – Nijmegen

Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Hoe vaak die controle plaatsvindt hangt af van uw persoonlijke gebitssituatie, dat bespreekt de tandarts met u. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Zonodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen

Indien mogelijk proberen we een vervolgafspraak bij twee verschillende behandelaars te combineren zodat u maar één keer terug hoeft te komen. Bijvoorbeeld als er een vervolgafspraak gemaakt moet worden voor een vulling bij de tandarts en een behandeling door de mondhygiënist.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen op www.allesoverhetgebit.nl en op informatiefolders  van onze website die u kunt downloaden.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in ieder geval altijd voor behandelingen vanaf 150 euro euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.

Mandibulair Repositie Apparaat, MRA

Etienne Lamée behandelt vanaf 2007 patienten middels deze beugels. In april 2012 is hij geslaagd voor het landelijk examen en is sindsdien gecertificeerd NVTS-lid. Hijwerkt hij samen met, en op verwijzing van, de KNO-en Longartsen van de slaapcentra van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en het Longcentrum van het RadboudUMC op Dekkerswald. Bij patienten die de diagnose Obstructieve Slaapapneu Syndroom (OSAS) hebben wordt, als het gebit daarvoor geschikt is, een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA-beugel) gemaakt. Zorgverzekeraars in Nederland vergoeden de kosten van een MRA-beugel mits deze vervaardigd wordt door een gecertificeerd tandarts. Meer informatie vindt u op www.nvts.nl en www.apneuvereniging.nl .

Daarvoor is de procedure als volgt, als u belt of mailt naar info@tandartslamee.nl dan krijgt u een informatiepakket toegestuurd en u krijgt een afspraak voor een intake-consult

Belangrijk zijn:

– U moet een kaakfoto laten maken (zodat de tandarts globaal kan beoordelen of uw gebit geschikt is voor een MRA)

– U heeft een verwijsbrief waarin de KNO-of Longarts aan de tandarts vraagt een MRA te maken, deze stuurt samen met het informatiepakket naar ons terug

– Het informatiepakket dient minimaal 3 dagen vóór deze afspraak teruggestuurd te zijn en u heeft de kaakfoto laten maken.

– Tijdens het eerste gesprek/ of mailcontact wordt een afspraak gemaakt voor een intake-consult. Dan krijgt u uitgebreide voorlichting, bespreken van de gebitssituatie en het maken van gebitsafdrukken.

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland contracten waardoor wij machtigingsvrij kunnen werken, wij hoeven dus geen toestemming aan te vragen bij de zorgverzekeraars. Wij benadrukken nogmaals het belang van een goede verwijsbrief van het ziekenhuis.